Naša identita

Profil spoločnosti

Dizajn manual

Pred použitím loga si prečítajte dizajn manuál.

PDF: https://prowix.sk/docs/prowix.sk-dizajn-manual.pdf

Logo

Vyberte si s ponuky daný formát.

SVG s ochrannou zónou 

SVG bez ochrannej zóny 

PNG s ochrannou zónou 

PNG bez ochrannej zóny 

PDF s ochrannou zónou 

PDF bez ochrannej zóny