Zima 2017

Drinkera SK

Popis

Tradičný dvojstranový formát A4 zostal na prednej strane verný hlavičke s najdôležitejšími kontaktmi, no do pozadia pribudol obrys mapy Slovenska. Kreativita nás neopustila ani vo vnútri letáku. Ponuka na zimnú sezónu sa zmenila a tomu sme prispôsobili i rozloženie ponúkaných produktov. Vyhrali sme sa takisto s oku lahodiacim pozadím pre každý druh sortimentu.