Karta Frappé

Drinkera SK

Popis

Mimoriadne obľúbený nápoj, akým Frappé rozhodne je, si vyžadoval v rámci propagácie špeciálnu pozornosť. Spoločnosť ponúka niekoľko variácií tohto nápoja so špeciálnymi ingredienciami. Preto bolo nevyhnutné osobitne vyčleniť priestor pre konkrétny nápoj s informáciami a cenovou ponukou v krúžkoch. V tomto prípade poslúžil obojstranný formát A5.