RollUp Čajíček 2018

Drinkera SK

Popis

Predstavenie novej kolekcie domácich čajov spoločnosti Drinkera SK bolo hlavným cieľom banneru o rozmeroch 85 x 200 cm. Do pozadia boli umiestnené ornamenty, ktoré v kombinácii s piktogramom čajníka, do ktorého bol vložený text, reprezentujú novú ponuku čajov. Kontaktné informácie zostali na pôvodnom mieste v spodnej časti.