Karta Limonády

Drinkera SK

Popis

Limonády, ktoré sme na predošlom RollUpe zobrazili v kreslenej podobe, zostali verné svojej animovanej verzii aj na karte. Tmavé pozadie len zvýraznilo sviežosť a farebnosť ponúkaných produktov. Hlavička bola venovaná názvu produktu s inštinktívnym sloganom. Spodná časť obsiahla kontaktné údaje firmy.