Karta Leto 2017

Drinkera SK

Popis

Propagačná karta na leto 2017 bola venovaná predstaveniu sezónnych miešaných nápojov. Zvolili sme letný strih vo formáte A5, pričom sme pridali vizuálne znázornenie drinkov a zároveň doplnili dôležité informácie do farebných krúžkov a vytvorili priestor pre cenovú ponuku produktov.