Leták 2016

EVO TECH

Popis

Vytvorenie letáku v PDF formáte pre spoločnosť EVO TECH si vyžadovalo precíznu prácu s grafickou i informačnou stránkou prospektu. Dodané obrázky si žiadali orezanie a podobne ako logo prešli vektorizáciou. Každý ponúkaný produkt mal vyčlenený dostatočný priestor. Farebne sme vyčlenili názvy, popisy i ceny produktov. Špeciálne informácie sme zvýraznili pomocou červenej farby a výrazného fontu písma.