Minca - Groš

Vrbov TV

Popis

Netradičný projekt nás čakal v prípade vytvorenia digitálnej mince, o ktorú nás klient požiadal. Minca - groš bol prekreslený na základe fotografie, ktorú nám klient poslal ako podklad. Do virtuálnej podoby sme tak dostali kúsok histórie.

Nepodarilo sa zobraziť obsah. Prosím kontaktujte podporu.