Osobné údaje

Zásady ochrany osobných údajov

Veľmi nás teší, že ste navštívili našu stránku www.prowix.sk, využili niektorú z našich služieb, kontaktovali nás pomocou kontaktného formulára, prípadne ste sa prihlásili na odber noviniek. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a na vašom súkromí nám veľmi záleží.

Vaše osobné údaje spracovávame iba na základe platných právnych predpisov, a to najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Matúš Kubík – prowix.sk, IČO: 51 819 147, DIČ: 1124717473, so sídlom Dr. Greša 238/23, 082 21 Veľký Šariš, zapísaný v Živnostenskom registri, č. reg. 750-50933, spracováva vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).

Spracúvané osobné údaje nepredávame, neprenajímame a ani inak za odplatu nescudzujeme.

2. Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v nevyhnutnom rozsahu, a to na účely:

Účelom spracúvania osobných údajov je aj prezentácia špeciálnych ponúk a noviniek z blogu zasielaním newslettra.

Ako návštevníka webovej stránky spracúvame aj údaje tzv. cookies, ak ste s ich zaznamenávaním udelili súhlas na osobitnom formulári pri návšteve webovej stránky (viď bod 7).

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Kontaktný formulár - meno a emailová adresa

Prihlásenie na odber noviniek - meno a emailová adresa

Objednávka - meno, emailová adresa, telefónne číslo, fakturačná a doručovacia adresa

4. Právny základ spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame s vaším súhlasom, vyjadreným v momente zakliknutia súhlasu pri kontaktnom formulári, prípadne prihlásením sa na odber noviniek.

Váš súhlas na spracovanie vašich osobných údajov je dobrovoľný. Odmietnutie udelenia súhlasu pri kontaktnom formulári nám však neumožní spätne vás kontaktovať.

5. Práva dotknutých osôb

V rámci spracovávania vašich osobných údajov vám právne predpisy zaručujú nasledovné práva:

  1. právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, ktoré zahŕňa aj právo získať potvrdenie, či vaše osobné údaje spracovávame. Takýmto spôsobom môžete zároveň vyžiadať kópiu osobných údajov, ktoré o vás prípadne uchovávame,

  2. právo na opravu vašich osobných údajov, ktoré zahŕňa právo žiadať opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov,

  3. právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktorým môžete pri splnení zákonných podmienok docieliť vymazanie vašich osobných údajov,

  4. právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré slúži na obmedzenie spracovania niektorých vašich osobných údajov pri splnení zákonných podmienok. Toto právo môžete uplatniť kedykoľvek proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely zasielania newslettera,

  5. právo na prenosnosť vašich osobných údajov, ktoré vám poskytuje možnosť vyžiadať vaše osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi,

  6. právo na odvolanie súhlasu, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

V prípade, ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť:

6. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje získané z kontaktného formulára budú vymazané hneď ako ukončíme váš podnet, resp. vašu žiadosť, ktorú ste podali pomocou tohto formulára.

Ak ste odberateľ newslettera, budete ho dostávať, kým sa z jeho odberu neodhlásite.

V prípade, že nemáte záujem o ďalšie zasielanie newslettera, môžete sa kedykoľvek z jeho odberu odhlásiť prostredníctvom zaslania emailu na info@prowix.sk alebo jednoduchým kliknutím na odkaz nachádzajúci sa v pätičke newslettra.

7. Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia. Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť webstránky.

8. Komentáre na webovej stránke prowix.sk

Ak chcete pridať komentár na našej webovej stránke prowix.sk, môžete tak urobiť stlačením tlačidla „Pridať komentár“. Odoslaním komentára súhlasíte so zverejnením vami uvedených osobných údajov v komentári ako sú: meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia a obsah komentára. Vami zadané osobné údaje nepoužívame na žiadne iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Komentáre sa riadia Ochranou osobných údajov spoločnosti Disqus a našimi zásadami spracovania osobných údajov uvedených v tomto dokumente.

9. Chat na webovej stránke prowix.sk

Naša webová stránka prowix.sk vám umožňuje skontaktovať sa s nami rýchlo a efektívne prostredníctvom chatu od spoločnosti WhatsHelp. Tento plugin využíva na komunikáciu sociálnu sieť Facebook, pre jeho využitie je teda potrebné, aby ste boli prihlásený na tejto sociálnej sieti. Spoločnosť WhatsHelp zabezpečuje iba presmerovanie na sociálnu sieť Facebook a neuchováva si žiadne vaše osobné údaje. Komunikácia ďalej prebieha cez Facebook a táto komunikácia sa už riadi politikou ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook Inc., ktorá je uvedená na tejto stránke: https://www.facebook.com/about/privacy/.

10. Facebook plugin

Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Facebook, odporúčame zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z vášho účtu na Facebooku.

11. Prehlásenie o ochrane údajov v Google Analytics

Naša stránka používa analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA „): Google Analytics. Google Analytics používa súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookies sú odovzdávané na serveri Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované.

Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania našich webových stránok, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našich webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údajmi Google.

Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači. V takomto prípade však úplné používanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho užívateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi cookies, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovanie týchto údajov prostredníctvom Google tak, že si stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.