Tlačové materiály

Ponuka služieb

Klasická hmatateľná reklama, ktorú váš zákazník drží priamo v rukách, buduje vaše renomé rovnako ako reklama v online priestore. Práve tlačoviny v podobe letákov, katalógov či vizitiek sú dôležitou súčasťou biznisu a budovania vašej reputácie.

Reklama vo vašich rukách

A to doslova. Tlačoviny sú formou reklamy, ktorá nikdy nevymizne a vždy bude zohrávať dôležitú úlohu v priamom kontakte s potenciálnym zákazníkom. Letáky, bannery, potlače, plagáty, katalógy, brožúry či vizitky sú zložkami tlačenej reklamy, ktorá dokáže zaujať a zároveň efektívne propagovať vaše produkty a služby a budovať povedomie o vašej firme. 

Tlačená reklama a špecificky statický obraz dokáže nielen odprezentovať vaše podnikanie, ale aj preukázať úctu voči vašim zákazníkom. Tlačená reklama vyvoláva špecifický druh emócie. Ani z ďaleka nepôsobí rušivo a otravne. Dokáže byť kreatívnou, zaujímavou a obsahovo nasýtenou tak, aby budúci zákazník vedel, čo od vás môže očakávať.

Od grafického návrhu až po tlač

Tvorba tlačenej reklamy začína v počítači. Dôležitou súčasťou je grafický návrh reklamy. Našou prioritou je pristupovať ku každému klientovi individuálne a vytvoriť takú grafickú podobu tlačoviny, ktorá bude podľa jeho predstáv. Dôležité je však dodržiavať technologické postupy a zásady, ktoré zabezpečia kvalitný výsledný produkt.

Príprava tzv. DTP – Desktop Publishing grafického návrhu je preto prvým krokom, ktorý je pri tvorbe konkrétnej tlačoviny potrebné vypracovať. Týmto spôsobom sa tak predíde defektom, ktoré môžu nastať (rozmazaný text, biele okraje, nevýrazná farba a pod.). Okrem propagácie vašich služieb či produktov treba myslieť aj na prezentovanie vašej firmy a značky. Obsiahnuť logo, slogan či presne to, čo vyjadruje vašu firemnú identitu, je veľmi dôležité.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a snažíme sa splniť jeho osobité požiadavky. Aj preto vám garantujeme vysokú kvalitu našej práce, serióznu komunikáciu a výslednú spokojnosť.

Cenník tlače

Uvedené ceny v cenníku sú za štandardne poskytované služby.
Zákazky na mieru podľa špecifických požiadaviek zákazníka sa riešia kalkuláciou a následnou cenovou ponukou.